Główna treść artykułu

Abstrakt

Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są współczesne seriale filmowe oraz modele zachowań odbiorczych. Celem refleksji badawczej jest zastanowienie się nad rolą seriali w kulturze medialnej, jak również nad nowymi praktykami odbiorczymi, wynikającymi ze zmian społeczno-kulturowych. Wybór przytoczonych tekstów oraz badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznychuwarunkowany jest koniecznością prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad serialowymi narracjami i ich odbiorem. Przegląd najnowszej literatury wykazał niedostatek badań z zakresu andragogiki ukierunkowanych na analizę tego dynamicznie zmieniającego się obszaru kultury medialnej. Podjęte rozważania stanowią wstęp do badań nad współczesnymi serialami filmowymi i ich recepcją.

Słowa kluczowe

film series TV series viewing practices media culture serial filmowy serial telewizyjny praktyki odbiorcze kultura medialna

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Konieczna, E. (2022). Seriale i ich odbiór jako odbicie zmian społeczno-kulturowych. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (22), 85-97. https://doi.org/10.34768/dma.vi22.593

Bibliografia

 1. Arcimowicz K. (2013), Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 2. Certeau M. (2008), Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Creeber G. (2004), Serial Televison. Big Drama on the Small Screen, BFI Publishing, London.
 4. Czas seriali (2013), (red.) Szczepanek A., Wojciechowska S., Buśko P., Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 5. Encyklopedia kina (2003), (red.) Lubelski T. Biały Kruk, Kraków.
 6. Filiciak M. (2013), Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 7. Filiciak M., Giza B. (2011), (red.) Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 8. Fiske J. (1987), Television Culture, Methuen, London.
 9. Godzic W. (1996), Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Universitas, Kraków.
 10. Godzic W. (2004), Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Universitas, Kraków.
 11. Hopfinger M. (2010), Literatura i media po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 12. Jakubowski W. (2006), Edukacja w świecie kultury popularnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 13. Jenner M. (2015), Binge-watching: Video-on-demand, quality TV and mainstreaming fandom. International Journal of Cultural Studies. Volume: 20 issue: 3, page(s): 304-320. https://arro.anglia.ac.uk/578784/1/Binge-Watching%20Video-on- Demand%2C%20Quality%20TV%20and%20Mainstreaming%20Fandom.pdf, 25.02.2020.
 14. Karasińska A. (2016), Pomiędzy ramówką a serialowym obżarstwem. Jak Polacy oglądają seriale?, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków, t. 59, nr 1 (225), doi: 10.4467/2299-6362PZ.16.004.5181 www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze, s. 51-63.
 15. Kisielewska A. (2009), Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności, Rabid, Kraków.
 16. Kisielewska A. (2016), Seriale telewizyjne jako wspólnoty symboliczne, „IDEA – Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych” XXVIII/2, Białystok, s. 91-106.
 17. Konieczna E. (2017), …a w sercu ciągle maj. Serial „Grace i Frankie” jako afirmacja (po)godnej jesieni życia, Oczekiwana Starość. Exlibris Biblioteki Gerontologii Społecznej, 2(14), s. 30-39.
 18. Kwiek J. (2005), Telenowela a edukacja. Studium psychopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 19. Lehrer E. (2014), The Netflix effect. Weekly Standard, volume 19, number 24 (3 March), https://www.washingtonexaminer.com/weekly-standard/the-netflix-effect, 25.02.2020.
 20. Lisowska-Magdziarz M. (2008), Media powszechne. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 21. Lisowska-Magdziarz M. (2016), Od redaktora: seriale – nowa jakość czy stare w nowej odsłonie?, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków, t. 59, nr 1 (225), s. 1-15, doi: 10.4467/2299-6362PZ.16.001.5178 www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/.
 22. Lucio-Villegas E. (2016), Like a rolling stone: non-traditional spaces of adult education, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults 7(1), s. 75-88, doi:10.3384/rela.2000-7426.rela9078, http://www.rela.ep.liu.se/issues/10.3384_rela.2000-7426.201671/06/rela_9078.pdf.
 23. Łaciak B. (2013), Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych – prezentacje i odbiór. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 24. Majchrzyk Ł. (2019), Już 15 mln Polaków ogląda seriale w serwisach VOD, https://mobirank.pl/2019/07/28/juz-15-mln-polakow-oglada-seriale-w-serwisach-vod/, 19.02.2020.
 25. Majek D. (2012), Webtelevision, Webseries and Webcasting. Case studies in the Organization and Distribution of Television-style, Content Produced Online, http://www.diva-portal. org/smash/get/diva2:552122/FULLTEXT02, 26.02.2020.
 26. Mittell J. (2009), Television and American Cultur, Oxford Univerisiyt Press, New York.
 27. Nowicki P. (2006), Co to jest telenowela?, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 28. Pittman M., Sheehan K. (2015), Sprinting a media marathon: Uses and gratifications of binge-watching television through Netflix, https://firstmonday.org/article/view/6138/4999, 24.02.2020.
 29. Roxborough S. (2014), Despite Netflix effect, foreign networks prefer to wait for series, Hollywood Reporter (20 February), https://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-effect-foreign-networks-prefer-681928, 25.02.2020.
 30. Smith C. (2014), The Netflix effect: How binge watching is changing television, „TechRadar (16 January), at http://www.techradar.com/us/news/internet/the-netflix-effect-how-binge-watching-is-changing-television-1215808, 28.09.2015.
 31. Sokołowski Ł. (2011), Serial jako element praktyk społecznych, „Kultura i Społeczeństwo”, rok LV, nr 2-3, s. 187-208.
 32. Sołodki P. (2018), Serial internetowy – notatki o zjawisku, „Panoptikum”, 20, s. 33-46, https://doi.org/10.26881/pan.2018.20.02. PDF.
 33. Symonowicz-Jabłońska I. (2016), Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 34. Tokarczuk O. (2019), Czuły narrator. Przemowa noblowska Olgi Tokarczuk, The Nobel Foundation, PDF.