Główna treść artykułu

Abstrakt

This article discusses a fragment of an empirical study on the learning of adults participating in various forms of rebellion such as manifestations, demonstrations, urban activism and many others. Several interviewees from Spain pointed out the importance of specific places in their practices
of rebellion and learning. These ‘significant places’ could be an important context of people’s lifelong
learning. They mediate activities, build social relationships, produce norms, values and – what is
crucial from the point of view of biographical research – construct the identities of rebels.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szczygieł, P. (2022). Squats, squares, universities. About significant places in the biographies of rebels. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (22), 101-112. https://doi.org/10.34768/dma.vi22.580

Bibliografia

 1. Bernstein B. (1996), Pedagogy, symbolic control and identity: Theory, research, critique, Taylor & Francis, London.
 2. Biesta G. (2011), Learning democracy in school and society, Sense Publishers, Rotterdam-BostonTaipei.
 3. Brookfield S.D. (2005), The power of critical theory for adult learning and teaching, Open University Press, New York.
 4. Butler J. (1999), Gender trouble. Feminism and the subversion of identity, Routledge, New YorkLondon.
 5. Butler J. (2015), Notes towards a performative theory of assembly, Harvard University Press, Cambridge.
 6. Castells M. (2012), Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de Internet, Alianza Editorial, Madrid.
 7. Castells M. (2017), Ruptura. La crisis de la democracia liberal, Alianza Editorial, Madrid.
 8. Copik I. (2013), Pedagogika miejsca – kultura lokalna a kształtowanie się tożsamości współczesnego czło wieka, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika”, Vol. XXII, pp. 179-189.
 9. Copik I. (2018), Pedagogika miejsca jako „przestrzenna gra” pomiędzy realnością a wirtualnością, „Refleksje”, Vol. 5, pp. 7-14.
 10. Czubak-Koch M. (2014), Uczenie się w kulturze miejsca pracy, Wydawnictwo DSW, Wrocław.
 11. Dubas E. & Gutowska A. (ed.) (2017), Czas i miejsca w biografii. Aspekty edukacyjne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 12. Giddens A. (1991), Modernity and self-identity: self and society in the late modern age, Stanford University Press, Stanford.
 13. Granosik M. (2019), Metoda biograficzna a emancypacyjna praktyka. Perspektywa społeczno--peda gogiczna, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Vol. 15, no. 2, pp. 118-130.
 14. hooks b. (2000), Feminist theory: from margin to center, Pluto Press, London.
 15. Jurgiel A. (2011), Praktyki badawcze obecne w badaniach biograficznych nad procesami społeczno--kulturowego uczenia się dorosłych. Ujęcie krytyczne, „Edukacja Dorosłych”, Vol. 2, pp. 93-98.
 16. Jurgiel-Aleksander A. (2013), Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 17. Jurgiel-Aleksander A. & Dyrda J. (2016), Uzasadnienia indywidualnych sukcesów i porażek życiowych w biografii jako pretekst do znaczenia uczenia się. Analiza wrażliwa na konteksty, „Dyskursy Młodych Andragogów”, Vol. 17, pp. 25-34.
 18. Kurantowicz E. (2003), Uczenie się dorosłych przez „biografię miejsca”, „Dyskursy Młodych Andragogów”, Vol. 4, pp. 93-102.
 19. Kurantowicz E. (2007), O uczących się społecznościach: wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wydawnictwo DSWE, Wrocław.
 20. Kurantowicz E. (2008), Uczenie się lokalne. Zasoby, działania i refleksyjność wspólnot terytorialnych, „Dyskursy Młodych Andragogów”, Vol. 9, pp. 21-30.
 21. Lave J. & Wenger E. (1991), Situated learning: Legitimate peripheral participation, Cambridge University Press, New York.
 22. Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo DSW, Wrocław.
 23. Mead G.H. (1962), Mind, self & society. From the standpoint of a social behaviorist, Chicago, London, The University of Chicago Press.
 24. Mendel M. (2003), O współgospodarzach bez pola, czyli o uspołecznianiu szkoły przez otwarcie na rodziców, in: Wymiar i współczesne interpretacje regionu, I. Sagan, M. Czepczyński (ed.), Uniwersytet Gdański, Gdańsk-Poznań.
 25. Mendel M. (ed.) (2006), Pedagogika miejsca, Wydawnictwo DSW, Wrocław.
 26. Mendel M. (2017), Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła, Katedra, Gdańsk.
 27. Mendel M. (2019), Szkoła uspołeczniona: między odspołecznianiem i uspołecznianiem na nowo. Perspektywa pedagogiki miejsca wspólnego, „Pedagogika Społeczna”, Vol. 1(71), pp. 9-27.
 28. Merrill B. (2011), Gender, klasa społeczna, biografia: teoria, badania, praktyka, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, Vol. 2(54), pp. 7-32.
 29. Męczkowska A. (2005), Locus educandi. Wokół problematyki miejsca w refleksji pedagogicznej, „Edukacja”, Vol. 1(89), pp. 20-32.
 30. Monge Lasierra C. (2017), 15M: Un movimiento político para democratizar la sociedad, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
 31. Páramo P. (2010), Aprendizaje situado: creación y modificación de prácticas sociales en el espacio público urbano, “Psicol. Soc.”, Vol. 22 no. 1, in: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102--71822010000100016&script=sci_arttext (access: 27-05-2020).
 32. Salling Olesen H. (2005), Work related learning, identity and culture: New work – new genders? New genders – new work?, in: ‘Old’ and ‘New’ world of adult learning, A. Bron, E. Kurantowicz, H. Salling Olesen & L. West (eds), Wyd. DSWE, Wrocław, pp. 25-39.
 33. Skibińska E. (2011), Miasto jako przestrzeń edukacyjna, „Edukacja Dorosłych”, Vol. 2, pp. 19-31.
 34. Subirats J. (2015), Del 15-M y las gobernanzas locales al asalto de la política institucional, “Ecología Política. Cuadernos de Debate Internacional”, Vol. 49.
 35. Szczygieł P. (2018), Socjalizacja do buntu i uczenie się w świetle narracji osób dorosłych uczestniczących w manifestacjach, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, Vol. 3(83), pp. 55-66.
 36. Szczygieł P. (2020), Protesting parents as a significant social and educational phenomenon. Andragogical inspirations, „International Journal about Parents in Education”, Vol. 12, no. 1, pp. 26-35.
 37. Szkudlarek T. (1997), Miejsce, przemieszczenie, tożsamość, in: Pamięć, miejsce, obecność. Współ-czesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne, J.P. Hudzik, J. Mizińska (ed.), UMCS, Lublin, pp. 151-161.
 38. Urbaniak-Zając D. (2017), Narracja a biograficzna perspektywa badawcza, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, Vol. 1(4), pp. 47-62.