Główna treść artykułu

Abstrakt

Pojęcie demokracji w kulturze czy demokracji kulturalnej zostało upowszechnione w krajach Europy Zachodniej w okresie welfarestate i łączone było z koncepcją budowania kapitału społecznego. Współcześnie to jedna z funkcji polityki kulturalnej, zakładająca kreowanie przestrzeni autentycznego uczestnictwa społeczeństwa w różnorodnych procesach, które łączą się z szeroko pojmowaną kulturą. Koncepcja demokracji w kulturze może stanowić znaczące wsparcie dla upowszechniania podejścia animacyjnego w działalności społeczno-kulturalnej. Współcześnie kierunek ten ewoluuje w stronę idei partycypacji w kulturze, ekologii kulturowej oraz „uspołeczniania” instytucji kultury. Przykładem takich miejsc mogą być instytucje społecznościowe, w tym domy kultury, realizujące założenia demokracji w kulturze.

Słowa kluczowe

cultural democracy culture animation community institutions demokracja kulturalna animacja kultury instytucje społecznościowe

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Cyboran, B. (2018). DEMOKRACJA W KULTURZE PRZESTRZENIĄ ROZWOJU ANIMACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (19). https://doi.org/10.34768/dma.vi19.58