Główna treść artykułu

Abstrakt

The aim of the article is to show how self-employed Polish women living in the UK perceive professional success. The main assumption adopted in this article is based on the stereotypical model of a male entrepreneur and the social division of labour, which is being renegotiated by immigrant women are beginning to shape their own model a professionally active, successful woman. The theoretical framework of the analysis is determined by the definitions of the objective and subjective dimensions of success and the relationships between them, as well as the concepts and results of research on women in the labour market and their approach to a professional career. The empirical part of the work is based on the results of qualitative research (27 individual, in-depth interviews) conducted among self-employed Polish women in the United Kingdom. An intersectional perspective was used in the data analysis. Based on the research, it has been established that the subjective dimension of the professional success of self-employed immigrant women includes, among others, definitions such as material success, success as job satisfaction and success as a balance between work and family life.

Słowa kluczowe

professional success, professional career, self-employment, immigrants immigrants, women’s entrepreneurship

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Florian, E. (2020). Polish women employed in the United Kingdom and their understanding of professional success. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (21), 341-355. https://doi.org/10.34768/dma.vi21.577

Bibliografia

 1. Apitzsch U., Kontos M. (2008), Self-employment activities of women and minorities, VS Verlag, Wiesbaden.
 2. Arthur M.B., Khapova S.N., Wilderom C.P.M. (2005), Career success in a boundaryless career world, “Journal of Organizational Behaviour”, Vol. 26, pp. 177-202.
 3. Bańka A. (2005), Motywacja osiągnięć: podstawy teoretyczne i konstrukcja skali do pomiaru motywacji osiągnięć w wymiarze międzynarodowym, Instytut Rozwoju Kariery, Warszawa.
 4. Boehm J.K., Lyubomirsky S. (2008), Does happiness promote career success?, “Journal of Career Assessment”, Vol. 16, pp. 101-116.
 5. Bombiak E. (2016), Płeć jako wyznacznik kariery zawodowej – mit czy rzeczywistość?, “Marketing i Rynek”, Vol. 7, pp. 53-71.
 6. Bonacich E. (1973), A theory of middleman minorities, “American Sociological Review”, Vol. 38(5), pp. 583-594.
 7. Braches B., Elliott C. (2016), Articulating the entrepreneurship career: A study of German women entrepreneurs, “International Small Business Journal”, Vol. 35, pp. 535-57.
 8. Budrowska B. (2004), Bariery i ograniczenia karier kobiet – wyniki badań nad zjawiskiem „szklanego sufitu”, in: Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, Raport Banku Światowego, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa, pp. 70-93.
 9. CBOS (2006), Co jest w życiu najważniejsze?, Komunikat z badań BS/77/2006, Warszawa.
 10. CBOS (2013), Wartości i normy, Komunikat z badań, BS/111/2013, Warszawa.
 11. CBOS (2019), Społeczne postrzeganie bogactwa i ludzi bogatych, Komunikat z badań BS/105/2019, Warszawa.
 12. Census for England and Wales (2011), https://www.ons.gov.uk/census/2011census [3.03.2020].
 13. Cewińska J. (2001), Kobiety w zarządzaniu, Absolwent, Łódź.
 14. Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, trans. B. Komorowska, PWN, Warszawa.
 15. Clance P.R., Imes S.A. (1978), The Impostor Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention, “Psychotherapy: Theory, Research & Practice”, Vol. 15(3), pp. 241-247.
 16. Clark K., Drinkwater S. (2000), Pushed Out or Pulled In? Ethnic Minority Self-Employment in England and Wales, “Labour Economics”, Vol. 7, pp. 603-628.
 17. Crenshaw K. (1989), Demarginalizing the intersection of race and sex: a Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics, “University of Chicago Legal Forum”, pp. 139-168.
 18. Desperak I. (2001), Stereotypy ról kobiet w reklamie telewizyjnej i praktyce rynku pracy, “Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologika”, Vol. 29, pp. 7-70.
 19. Dustmann C., Fabbri F. (2005), Immigrants in the British Labour Market, “Fiscal Studies”, Vol. 26(4), pp. 423-470.
 20. Gawrycka I., Wasilczuk J., Zwiech P. (2007), Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy, CeDeWu, Warszawa.
 21. Grabowska-Lusińska I., Jaźwińska-Motylska E. (2013), Znaczenie migracji w życiu zawodowym kobiet i mężczyzn, „Kultura i Społeczeństwo”, Vol. 3, pp. 85-108.
 22. Grzeszczyk E. (2003), Sukces: amerykańskie wzory – polskie realia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 23. Guest G., Bunce A., Johnson L. (2006), How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability, “Field Methods”, Vol. 18(1), pp. 59-82.
 24. GUS (2019), Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2018, Warszawa.
 25. Halkias D., Thurman P., Harkiolakis N., Caracatsanis S. (2011), Female Immigrant Entrepreneurs, Gower Press, Epping.
 26. Hall D.T. (2002), Careers in and out of organizations, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 27. Hall D.T., Chandler D.E. (2005), Psychological success: When the career is a calling, “Journal of Organizational Behaviour”, Vol. 26, pp. 155-176.
 28. Hagqvist E., Toivanen S., Bernhard-Oettel C. (2018), Balancing Work and Life When Self-Employed: The Role of Business Characteristics, Time Demands, and Gender Contexts, “Social Sciences”, MDPI, Open Access Journal, Vol. 7(8), pp. 1-20.
 29. Inglehart R. (1997), Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, Princeton.
 30. Jourová V. (2019), Equal Pay? Time to close the gap! European Commission, PDF, https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en [5.01.2020].
 31. Judge T.A., Cable D.M., Boudreau J.W., Bretz R.D. (1995), An empirical investigation of the predictors of executive career success, “Personnel Psychology”, Vol. 48, pp. 485-519.
 32. Kangasniemi M., Kauhanen A. (2013), Performance-related pay and gender wage differences, “Applied Economics”, Taylor & Francis Journals, Vol. 45(36), pp. 5131-5143.
 33. Krzysztofek K., Szczepański M.S. (2005), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 34. Light I., Gold S. (2000), Ethnic Economies, Academic Press, San Diego.
 35. Lisowska E., Sawicka J. (2009), Kobiety i gospodarka, in: Raport: Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009, Kongres Kobiet Polskich, Fundacja Feminoteka, Warszawa, pp. 7-23.
 36. Mandal E. (2004), Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn jako wyznacznik karier zawodowych i funkcjonowania na rynku pracy, in: Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, Raport Banku Światowego, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa.
 37. Makkonen T. (2002), Multiple, Compound and Intersectional Discrimination. Bringing the Experiences of the Most Marginalized to the Fore, Ministry for Foreign Affairs of Finland/Åbo Academy Institute for Human Rights, Report 11/02.
 38. Miś A. (2006), Kształtowanie karier w organizacji, in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, H. Król, A. Ludwiczynski (ed.), PWN, Warszawa.
 39. Ng T.W.H., Eby L.T., Sorensen K.L., Feldman D.C. (2005), Predictors of objective and subjective career success. A meta-analysis, “Personnel Psychology”, Vol. 58, pp. 367-408.
 40. Nicholson N., De Waal-Andrews W. (2005), Playing to win: Biological imperatives, selfregulation, and trade-offs in the game of career success, “Journal of Organizational Behaviour”, Vol. 26, pp. 137-154.
 41. Okólski M., Salt J. (2014), Polish Emigration to the UK after 2004: Why did so many come?, “MTU Discussion Paper”, http://www.geog.ucl.ac.uk/research/transnational-spaces/migration-research-unit/discussion-papers/MOJS%20revise%20041114_accept.pdf [29.10.2015].
 42. Ruhs M. (2006), Greasing the Wheel on the flexible labour market: East European labour immigration in the UK, Working Paper no. 38, Centre on Migration, Policy and Society, University of Oxford, Oxford.
 43. Sadurska-Duffy E. (2017), Samozatrudnienie jako strategia aktywności zawodowej kobiet – Polki na brytyjskim rynku pracy, “Studia Humanistyczne AGH”, Vol. 16(1), pp. 39-52.
 44. Savickas M.L. (2013), Career Construction Theory and Practice, in: Career development and counselling: putting theory and research to work, S.D. Brown, R.W. Lent (eds), John Wiley and Sons Inc., Hoboken, New Jersey, pp. 147-183.
 45. Smolbik-Jęczmień A. (2013), Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y – podobieństwa i różnice, “Nauki o Zarządzaniu”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Vol. 1(14), pp. 89-97.
 46. Szczepański J. (1972), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
 47. Titkow A. (2003), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia kariery kobiet, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 48. Zagórowska A. (2012), Konflikt generacyjny wokół pracy, in: Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region – Polska – Europa – Świat. Część I. Młodzież a edukacja i rynek pracy, Politechnika Opolska, Opole.