Główna treść artykułu

Abstrakt

The author presents conflict in structural and processual dimension as a possible situation of learning and characterizes a model in which conflicts can be dealt with. The model presented includes specific elements of working with conflict, which come into being in the interpersonal processes. The elements of conflict structure analyzed play crucial role in direct relations between the participants of conflict. Behaviors, reactions and the choice of the way of dealing with conflict is dependent on key structural categories such as: the object, the sides of conflict, resources needed, surrounding and conditions. These categories determine the realization of the process of dealing with a given conflict situation and impose direct reacting to changeable conditions. The reflection of the participants on themselves, their opponents and the whole conflict situation is an occasion for learning. 

Słowa kluczowe

social competences, interpersonal relations solving conflict, learning

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wajszczyk, K. (2020). Adult learning in the process of dealing with conflicts. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (21), 207-218. https://doi.org/10.34768/dma.vi21.575

Bibliografia

 1. Argyle M. (1999), Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa.
 2. Balawajder K. (1992), Konflikty interpersonalne: analiza psychologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 3. Borecka-Biernat D., Wajszczyk K., Walęcka-Matyja K. (2019), Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych – wybrane problemy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 4. Borkowski J. (2003), Podstawy psychologii społecznej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.
 5. Illeris K. (2009), O specyfice uczenia się ludzi dorosłych, “Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, Vol. 1(45), pp. 85-96.
 6. Illeris K. (2006), Trzy wymiary uczenia się, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 7. Królikowska J. (1993), “Trzecia strona” konfliktu społecznego – inspiracje teoretyczne i praktyczne konsekwencje, “Studia Socjologiczne”, Vol. 2, pp. 93-111.
 8. Matczak A., Martowska K. (2013), Profil kompetencji społecznych. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
 9. Reykowski J. (1984), Logika walki: szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 10. Rostowska T. (2001), Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Analiza psychologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Smółka P. (2008), Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer, Kraków.
 12. Solarczyk-Szwec H. (2010), Dorośli uczą się inaczej? W poszukiwaniu kategorii pojęciowych opisujących proces uczenia się dorosłych, “Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, Vol. 1(49), pp. 51-60.
 13. Thomas K.W., Cole D.W. (ed.) (1983), The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, in: Conflict Resolution Technology, The Organizational Development Institute, Cleveland, Ohio, pp. 57-64.
 14. Thomas K.W., Kilmann R.H. (1974), Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, Mountain View.
 15. Wajszczyk K. (2018), Dorośli (nie)obecni w konfliktach szkolnych, “Dyskursy Młodych Andragogów”, Vol. 19, pp. 126-136.