Główna treść artykułu

Abstrakt

The author of this article argues that the problem of good education is a public issue. Inspired by theorist G.J.J. Biesta who posed questions regarding the significance of good education, the author interviewed adult students about this phenomenon. The phenomenographic analyses of students’ statements unveiled three description categories of good education. These are: good education as a synonym of the school which fulfils standards of teaching, good education as an instrument of human success and good education as a tool of human enlightening. All the students’ descriptions led to the observation that the common horizon of the understanding of good education was the idea of education as a method which is goal oriented. This means that good education is described here through the prism of concrete aims and effective tools, but not by means of problematic ideas and values which serve these goals. This attitude may result in instrumental relations between people and the world, and the quality of the (worse) human condition.

Słowa kluczowe

instrumentality good education, phenomenography

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jurgiel-Aleksander, A. (2020). "Good education” and its instrumental description in the narrations of adults who have become students. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (21), 65-75. https://doi.org/10.34768/dma.vi21.554

Bibliografia

 1. Alheit P. (2018), The concept of “biographicity” as background theory of lifelong learning, “Dyskursy Młodych Andragogów”, Vol. 18, pp. 9-22, https://doi.org/10.34768/dma.vi19.41.
 2. Biesta G.J.J. (2010), Good education in an age of measurement: ethics, politics, democracy, Paradigm Publishers, Boulder, London.
 3. Jurgiel A. (2008), Doświadczanie dorosłości w byciu studentem. Fragment badania fenomenograficznego, “Dyskursy Młodych Andragogów”, Vol. 9, pp. 61-68, https://doi.org/10.34768/dma.vi9.457.
 4. Jurgiel A. (2009), O możliwościach poznawczych fenomenografii, “Pedagogika Kultury”, Vol. 5, pp. 97-104.
 5. Jurgiel-Aleksander A., Ilkiewicz M. (2018), Praktyki uczenia się bycia rodzicem w narracjach 30-latków o wychowaniu własnych dzieci. Implikacje andragogiczne, “Dyskursy Młodych Andragogów”, Vol. 19, pp. 113-122, https://doi.org/10.34768/dma.vi19.47.
 6. Knowles M. (1981), From pedagogy to andragogy. The modern practice of adult education, Oxford.
 7. Kwieciński Z. (1991), Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (głos w dyskusji), “Edukacja”, Vol. 1, p. 181.
 8. Malewski M. (2000), Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, Vol. 1(9), pp. 47-63.
 9. Marton F. (1986), Phenomenography: a research approach to investigating different understandings of reality, “Journal of Thought”, Vol. 21(3), pp. 28-49.
 10. Męczkowska A. (2002), Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia, Impuls, Kraków.
 11. Potulicka E. & Rutkowiak J. (2010), Neoliberalne uwikłania edukacji, Impuls, Kraków.
 12. Rutkowiak J. (1992), Związek teorii z praktyką pedagogiczną a praca i kształcenie nauczycieli, in: Pytanie – dialog – wychowanie, J. Rutkowiak (ed.), PWN, Warszawa, pp. 316-336.
 13. Rutkowiak J. (2005), Uczenie się jako problem etyczny. O zewnętrznym i wewnętrznym uczeniu się, in: Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, T. Bauman (ed.), Impuls, Kraków, pp. 44-61.
 14. Rutkowiak J. (2016), Pomyśleć szkołę inaczej w warunkach zwrotu złożoności świata, “Studia i Badania Naukowe – Pedagogika”, Vol. 1, pp. 35-52.
 15. Usher R., Bryant I. & Johnston R. (1997), Adult education and the postmodern challenge. Learning beyond limits, Routledge, London-New York, pp. 93-120

Inne teksty tego samego autora