Główna treść artykułu

Abstrakt

The aim of this paper is to identify, classify and present the importance of volunteering in the opinion of student volunteers. Materials and methods: The study consisted of two stages. In the first one a diagnostic poll with the use of a survey was carried out. 76 pedagogy student volunteers studying at the University of Zielona Góra took part in this stage. The second stage was based on case studies consisting of narrative interviews, this stage was completed by 12 students.Results: Four classes of importance of volunteering assigned by students have been identified in the study: 1. volunteering as a natural aspect of social interaction; 2. volunteering as a path to self-improvement; 3. volunteering as a way to overcome difficult life experiences; 4. volunteering as a wayto find a future career path.

Słowa kluczowe

the importance of volunteering, pedagogy students volunteering, student volunteering

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Turska, E. (2020). Znaczenie wolontariatu w opiniach studentów pedagogiki. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (21), 191-204. https://doi.org/10.34768/dma.vi21.535

Bibliografia

 1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 2. Braun K. (2012), Wolontariat – młodzież – wychowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 3. Chrapek J. (2001), Dzielmy się miłością, List, Radom.
 4. Dobrowolska B. (2010), Wolontariat i postawy altruistyczne w opinii społecznej, w: Wolontariat w teorii i praktyce, M. Danielak-Chomać, B. Dobrowolska, A. Roguska (red.), Wydawnictwo Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Siedlce, s. 59-81.
 5. Gaś Z. (1995), Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 6. Gawroński S. (1999), Ochotnicy miłości bliźniego. Przewodnik po wolontariacie, Wydawnictwo Biblioteka „Więzi”, Warszawa.
 7. Goethem A.A.J. van, Hoof A. van, Aken M.A.G. van, Orobio de Castro B., Raaijmakers Q.A.W. (2014), Socialising adolescent volunteering: How important are parents and friends? Age dependent effects of parents and friends on adolescents’ volunteering behaviours, „Journal of Applied Developmental Psychology”, t. 35, nr 2, s. 94-101.
 8. Górecki M. (2013), Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 9. Hofman Z., Woderska N. (2014), Refleksja lidera o wolontariacie i wolontariuszach, w: Wolontariat – czas stracony czy bezcenny?, P.P. Grzybowski, N. Wodreska (red.), Wydawnictwo
 10. Akademickie Centrum Wolontariatu – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 12-24.
 11. Hustinx L., Cnaan R.A., Handy F. (2010), Navigating Theories of Volunteering: A Hybrid Map for a Complex Phenomenon, „Journal for the Theory of Social Behaviour”, t. 40, nr 4, s. 410-434.
 12. Kanios A. (2010), Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 13. Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa.
 14. Kotlarska-Michalska A. (2005), Dobrowolność w działaniu jako forma zachowań prospołecznych, w: Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, B. Kromolicka (red.), Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń, s. 35-46.
 15. Kromolocka B. (2008), Wolontariat, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom VII, T. Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 218-230.
 16. Kulig-Moskwa K. (2013), Wolontariat jako instrument kształtowania kompetencji pożądanych na rynku pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 4(36), s. 115-127.
 17. Kwiecińska R. (2000), Rozum czy serce? Postawy wobec zawodu nauczycielskiego studentów uczelni pedagogicznej, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 18. Łobocki M. (2003), Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków.
 19. Malewski M. (2013), „Dorosłość” – kłopotliwa kategoria andragogiki, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3(63), s. 23-40.
 20. Musiała A. (2003), Prawne aspekty wolontariatu, Wydawnictwo Fundusz Współpracy, Warszawa.
 21. Roguska A. (2010), Wolontariat – działania na rzecz jednostki i społeczeństwa, w: Wolontariat w teorii i praktyce, M. Danielak-Chomać, B. Dobrowolska, A. Roguska (red.), Wydawnictwo Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Siedlce, s. 27-48.
 22. Sowiński A.J. (2005), W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza, w: Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, B. Kromolicka (red.), Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń, s. 93-106.
 23. Stawiarska P. (2011), Wolontariat hospicyjny. Perspektywa interdyscyplinarna, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 24. Szymanowska J. (2010), Znaczenie wolontariatu studenckiego w procesie wspomagania osób chorych i niepełnosprawnych, w: Wolontariat w teorii i praktyce, M. Danielak-Chomać, B. Dobrowolska, A. Roguska (red.), Wydawnictwo Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Siedlce, s. 81-88.
 25. Wilson J. (2000), Volunteering, „Annual Review of Socjology”, nr 26, s. 215-240.
 26. Youniss J., Yates M. (1999), Youth service and moral civic identity: A case of everyday morality, „Educational Psychology Review”, nr 11, s. 361-376.
 27. Załuska M. (1996), Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarzą­dowych, w: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, M. Załuska, J. Boczoń (red.), Wydawnictwo Interart, Warszawa, s. 91-99.