Główna treść artykułu

Abstrakt

The everyday life of Poles living abroad is closely related to the tradition of their country of origin regardless of the elements that make up this life. Education and science play an important role in maintaining ties with the nation and the ethos of the Polish national heritage. This article undertakes the description of the conditions for implementing the academic education of Poles in exile and emigration, noting the importance of the activity of the Polish University Abroad for the traditions of Polish culture, education and science. The article also attempts to identify the mission and vision of academic education at the Polish University Abroad, as well as its present and future directions of development.

Słowa kluczowe

academic education university

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Perzycka, E., & Czubińska, G. (2020). Academic education of Poles abroad. Tradition and new challenges on the 80th anniversary of PUNO. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (21), 143-153. https://doi.org/10.34768/dma.vi21.533

Bibliografia

 1. Czubińska G. (2019), Tu był początek – Paryż 1939, in: 80 lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie 1939-2019, Biuletyn Programowy, Wydawnictwo PUNO, Londyn.
 2. Dokumentacja. (1986), Department of Graphic Art, The Polish University of London.
 3. Dybciak K., Kudelski Z. (ed.) (2000), Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, Vol. 1, Lublin.
 4. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Londyn, dnia 31 grudnia 1952 r., Nr 4, Część I Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o nadanie pełnych praw państwowych szkół akademickich Polskiemu Uniwersytetowi na Obczyźnie.
 5. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Londyn, dnia 31 grudnia 1952 r., Nr 4, Część II Udział Urzędowy. Zarządzenie Ministra dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie. O zatwierdzeniu Statutu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.
 6. Halecki O. (1939), L’universite De Pologne A L’etranger, La Voix de Varsovie, Paris.
 7. Judycki A. (2008), Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, Słownik Biograficzny Pracowników Naukowych, Londyn.
 8. Kaźmierski T.J. (2019), 80 lat PUNO – tradycja i nowe wyzwania, in: 80 lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie 1939-2019, Biuletyn Programowy, Wydawnictwo PUNO, Londyn.
 9. Nauka polska na obczyźnie (1955), Fundusz Oświaty Polskiej Zagranicą, Londyn.
 10. Pelczar A. (2006), O uznaniu dyplomów wydanych przez PUNO, in: Rola dawnej i nowej emigracji polskiej w warunkach Unii Europejskiej, Kraków.
 11. Pragier A. (1969), Puszka Pandory, Wydawnictwo Polska Fundacja Kulturalna, Londyn.
 12. Pragier A. (1975), Czas teraźniejszy, Wydawnictwo Polska Fundacja Kulturalna, Londyn.
 13. Pyłat J.K. (2010), Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Pułtusk-Londyn.
 14. Schmidt B. (1958), The Polish School of Architecture, 1942-45, Liverpool 1945, in: Nauka polska na obczyźnie, z. 2, Londyn.
 15. Siomkajło A. (2003), Stan edukacji i oświaty polonijnej w Wielkiej Brytanii, Lublin.
 16. Statut Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Londyn 2015.
 17. Statut Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Załącznik. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Londyn, dnia 31 grudnia 1952 r., Nr 4.
 18. Sulimirski T. (1955), Studium Pedagogiczne w Edynburgu (1943-1946), in: Nauka polska na obczyźnie, z. 1, Londyn.
 19. Szmidt B. (1995), Katalog Prac absolwentów Polskiej Szkoły Architektury Liverpool – Londyn, 1942-1945, Warszawa.
 20. Szturo G. (2007), Kraj i emigracja w publicystyce Adama Pragiera: lata 1945-1956.
 21. Witkowski J. (1981), W poszukiwaniu wiedzy, in: Biuletyn Informacyjny Chicagowskiego Oddziału
 22. Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Nr 1, Chicago.