Główna treść artykułu

Abstrakt

Jednym z ważniejszych problemów społecznych w naszym kraju jest zjawisko przemocy wewnątrzrodzinnej. Przyjęcie w roku 2005 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie sprawiło, że o problemie, długie lata wstydliwie skrywanym, zaczęto mówić, a władze rządowe zostały zobowiązane do podjęcia licznych działań na rzecz zapobiegania zjawisku. Powstało też wiele instytucji i organizacji pozarządowych ukierunkowanych na wsparcie i pomoc osobom doświadczającym przemocy.
Ofiarami przemocy wewnątrzrodzinnej w zdecydowanej większości są kobiety, choć doświadczają jej także mężczyźni i dzieci, a także osoby niepełnosprawne i starsze. Artykuł lokuje się we wspomnianej tematyce i ukazuje możliwości wsparcia osób doświadczających przemocy ze strony najbliższych w ponad dziesięć lat od przyjęcia ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Słowa kluczowe

violence domestic violence support and help governmental institutions non-governmental institutions (NGOs) przemoc przemoc w rodzinie wsparcie i pomoc instytucje rządowe i pozarządowe

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Miłkowska, G., & Silna, K. . (2018). DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE I POMOC OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (19). https://doi.org/10.34768/dma.vi19.53