Główna treść artykułu

Abstrakt

Nowadays, we can observe a fundamental change in the axionormative order related to human sexuality and a change in the role of individual agendas (factors) of sexual socialization. The study presents selected results of a study on the sexual morality of adolescents on the threshold of adulthood, aged 18-19, carried out on a nationwide research sample in 2017. The subject of the study was the attitude of the respondents to social norms related to sexual activity. Most respondents have had their first pre-initiation sexual experience, slightly more than half of the respondents have had their sexual initiation. More often, women have such experiences, which is one of the most important pieces of evidence in changes in the mores of young adults. Respondents support norms that can be described as components of liberal sexual customs. The sex of the respondents is an important factor in differentiating their views. Greater liberalism of young men is manifested, among others, in their relation to norms related to risky sexual behavior. Women significantly more often support norms that relate to sexual health.

Słowa kluczowe

sexual customs, sexual mores young adults, sexual activity

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wąż, K. (2020). Obraz obyczajowości seksualnej młodych kobiet i mężczyzn. Stosunek do wybranych norm związanych z aktywnością seksualną. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (21), 393-407. https://doi.org/10.34768/dma.vi21.529

Bibliografia

 1. Arnett J.J. (2007), Emerging adulthood, a 21st century theory: a rejoinder to Henry and Kloep, „Child Development Perspectives”, t. 1, nr 2, s. 80-82.
 2. Bieńko M., Izdebski Z., Wąż K. (2016), Edukacja seksualna w polskiej szkole. Perspektywa uczniów i dyrektorów, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 3. Bulkowski K., Federowicz M., Grajkowski W., Kaczan R., Malinowska K., Marszał D., Męziński M., Poziomek U., Rycielski P., Walczak D., Wichrowski A. (2015), Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Raport z badania, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 4. Conrad P. (1992), Medicalization and Social Control, „Annual Review of Sociology”, 18, s. 209-232.
 5. Erikson E. (2004), Tożsamość a cykl życia, tłum. M. Żywicki, Zysk i S-ka, Poznań.
 6. Gajda J. (2008), Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Impuls, Kraków.
 7. Giddens A. (2007), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa.
 8. Kluczyńska U. (2015), Medykalizacja męskiej seksualności, „InterAlia. Pismo poświęcone studiom queer”, 10, Wymiary męskości, U. Kluczyńska, K. Wojnicka (red.), s. 92-120.
 9. Kwiatkowska A. (1999), Siła tradycji i pokusa zmiany, czyli o stereotypach płciowych, w: Męskość i kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej, J. Miluska, P. Boski (red.), Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa, s. 143-173.
 10. Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red.) (2011), Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 11. McNair B. (2004), Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, tłum. E. Klekot, Muza, Warszawa.
 12. Obuchowska I. (2003), Adolescencja, w: Psychologia rozwoju człowieka, B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), PWN, Warszawa.
 13. Oleszkiewicz A., Senejko A. (2013), Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w okresie globalizacji, PWN, Warszawa.
 14. Paprzycka E. (2010), Ambiwalencja – analiza socjalizacji kobiet w perspektywie gender, „Przegląd Socjologiczny”, t. 59/3, s. 33-53.
 15. Ramiro I., Windlin B., Nic Gabhainn S. et al. (2015), Gendered trends in early and very early sex and condom use in 20 european countries from 2002 to 2010, „European Journal of Public Health”, 25(suppl. 2), s. 65-68.
 16. Simon W. (2002), Commentary on the Status of Sex Research. The postmodernization of Sex, w: Sexualities. Critical Concepts in Sociology, vol. IV: Sexualities and Their Futures, K. Plummer (red.), Routledge, London-New York, s. 7-29.
 17. Słaboń A. (2001), Problemy percepcji przemian obyczajowych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 566, s. 47-56.
 18. Stadnik K., Wójtewicz A. (2009), Anielice czy diablice. Dziewczęta w szponach seksualizacji i agresji w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 19. Sułkowski B. (2011), „Społeczne ramy kultury” czterdzieści lat później. Pięć modeli komunikacji kulturowej, „Kultura i Społeczeństwo”, R. LV, nr 2-3, s. 5-35.
 20. Szlendak T. (2004), Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 21. Środa M. (2006), Postawy wobec seksu, „Rocznik Lubuski”, t. 32, cz. 2, s. 61-74.
 22. Wąż K. (2010), Znaczenie kultury popularnej w (re)konstruowaniu obyczajowości seksualnej, w: Kultura popularna – tożsamość – edukacja, D. Hejwosz, W. Jakubowski (red.), Impuls, Kraków, s. 417-431.
 23. Wąż K. (2018), Wybrane składowe obyczajowości seksualnej młodzieży. Poznawanie partnera, „Rocznik Lubuski”, t. 44, cz. 1, s. 305-323.
 24. Wellings K., Collumbien M., Slaymaker E., Singh S., Hodges Z., Patel D., Bajos N. (2006), Sexual behaviour in context: a global perspective, „The Lancet Sexual and Reproductive Health Series”, 368(9548), s. 1706-1728.
 25. Woynarowska B., Szymańska M.M., Mazur J. (1999), Wiedza i przekonania o HIV/AIDS. Zachowania seksualne. Raport z badań wykonanych w 1998 r., Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania, Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa.
 26. Wroczyński K. (2006), Obyczaj, w: Powszechna encyklopedia filozofii, A. Maryniarczyk (red.), t. 7, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin.
 27. Zurbriggen E.L., Collins R.L., Lamb S., Roberts T.A., Tolman D.L., Ward M., Blake J. (2007), Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls, „American Psychological Association”, Washington, DC, http://www.apa.org/pi/wpo/sexualizationrep.pdf [18.10.2019].