Główna treść artykułu

Abstrakt

Prezentowany artykuł jest próbą spojrzenia na newslettery jak na swoistą ofertę poradniczą. Głównym celem było zaprezentowanie efektu subiektywnego wglądu w newsletterowe treści po to, by określić ich poradniczy charakter. Badania zorientowane były na ustalenie, w jaki sposób (za pomocą czego?) sam newsletter może się stać ofertą poradniczą oraz jakiego rodzaju treści poradnicze można zidentyfikować w newsletterach. Badania realizowane były z zastosowaniem strategii jakościowej i techniki analizy treści. Do badań wybrano newsletter pt. Listy w butelce, a analizie poddano 30 listów, wysyłanych do czytelniczek w 2016 r. Na postawie przeprowadzonych analiz wyodrębnione zostały dwa zasadnicze sposoby przekazywania poradnictwa w newsletterach: 1) dosłowny (rozumiany jako rady, konkretne wskazówki udzielane przez autorkę newslettera) oraz 2) niedosłowny (inspiracje zachęcające do zmiany w sposób metaforyczny). Rady realizowane były przez następujące formy: quasi-motywowanie, miniedukowanie oraz przekazywanie informacji. Inspiracje natomiast to wprowadzanie metaforycznych porównań, odwoływanie się do „wytworów”, przytaczanie opowieści z życia oraz stawianie pytań (bez odpowiedzi).

Słowa kluczowe

counselling mediated counselling newsletters poradnictwo poradnictwo zapośredniczone newslettery

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zielińska-Pękał, D. (2019). PORADNICZY WYMIAR NEWSLETTERÓW. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (19). https://doi.org/10.34768/dma.vi19.52

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>