Główna treść artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule autorka podejmuje próbę zidentyfikowania trudności, z jakim aktualnie spotykają się młodzi dorośli w konstruowaniu własnego życia. W artykule zostały przedstawione wyniki badań pilotażowych z dwunastoma osobami w wieku od 22 do 34 lat. Dzięki metodzie dialogowej oraz krytycznej analizie treści forów internetowych i portali społecznościowych autorka przybliża doświadczane przez młodych dorosłych trudności i symbolicznie otwiera świat doświadczanych przez nich problemów. Poza trudnościami wynikającymi z budowania kariery zawodowej, to stworzenie trwałych relacji z drugą osobą młodzi dorośli wskazują jako największą trudność. W wypowiedziach młodych autorka zidentyfikowała również trudności związane z realizacją obowiązków dnia codziennego, narzuconych przez rzeczywistość, oraz trudności w dążeniu do wymuszonej przez ponowoczesność ekskluzywności. Odpowiedzią na doświadczane problemy w kreowaniu własnego życia młodych może być, zdaniem autorki, poradnicza oferta – nowy paradygmat Life design counselling zaproponowany przez Marka Savickasa.

Słowa kluczowe

young adults counselling life design post-modernity młodzi dorośli poradnictwo life design ponowoczesność

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Fronczak, M. (2019). TRUDNOŚCI W KONSTRUOWANIU WŁASNEGO ŻYCIA IDENTYFIKOWANE PRZEZ MŁODYCH DOROSŁYCH. PORADNICZA OFERTA LIFE DESIGN COUNSELLING. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (19). https://doi.org/10.34768/dma.vi19.51