Główna treść artykułu

Abstrakt

WSPIERANIE ZAUFANIA. STUDIUM PEDAGOGICZNE WSPÓŁPRACY RODZICÓW I NAUCZYCIELI


Zmieniający się kontekst europejski stanowi wyzwanie dla systemu edukacji w Polsce. Od szkoły i rodziców oczekuje się radzenia sobie z rosnącymi oczekiwaniami, presją neoliberalną i brakiem czasu (Graham-Clay 2005). Bycie nauczycielem wymaga ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań i sposobów reagowania na te wyzwania w swojej pracy. Rodzicielstwo jest również procesem uczenia się przez całe życie, stale kształtowanym przez społeczności wokół rodziców (Mendel 2016). W tych szybko zmieniających się czasach, nawet mocno osadzone w tradycji koncepcje rodziny i nauczyciela ulegają ciągłym modyfikacjom. W artykule autorka skomentuje wyniki badań własnych dotyczących zaufania, jako kluczowego czynnika wspierającego współpracę między rodzicami i nauczycielami w kontekście Polski. Ramy metodologiczne (Mouffe 1999; 2013; Koczanowicz 2015), które wybrała autorka, pozwoliły jej osiągnąć pewne pozytywne efekty, takie jak nawiązanie znaczącego partnerstwa i tym samym zakwestionowanie istniejącej rzeczywistości edukacyjnej.

Słowa kluczowe

cooperation trust action research Poland zaufanie współpraca badania w działaniu Polska

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rusnak, M. (2019). FOSTERING TRUST. PARENTS AND TEACHERS COOPERATION AS A CASE STUDY. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (19). https://doi.org/10.34768/dma.vi19.49