Główna treść artykułu

Abstrakt

Przedmiotem analiz są wymiary patriotyzmu praktykowane w życiu przez Halinę Semenowicz (1910-2004) – prekursorkę ruchu freinetowskiego w Polsce – w świetle jej dzienników z lat: 1979, 1982, 1989, 1992, 1999, 2001. W pierwszej kolejności zastosowano analizę frekwencyjną w poszukiwaniu pojęć będących rozwinięciem pojęcia obywatela, by na tej podstawie ocenić nasycenie narracji pojęciami związanymi z patriotyzmem. Następnie dokonano analizy danych ze względu na poznawcze, afektywne i behawioralne komponenty patriotyzmu. Na tej podstawie można stwierdzić, że Halina Semenowicz reprezentuje dojrzały patriotyzm z nutą romantyzmu, który wyrastał z dojrzałej i zintegrowanej osobowości, postawy otwartości na uczenie się przez całe życie. Halina Semenowicz może być w szczególności przykładem dla innych praktykowania patriotyzmu opartego na pluralizmie wartości i różnorodności dróg bycia Polakiem.

Słowa kluczowe

Halina Semenowicz Poland patriotism everyday life politics in the years 1979-2001 Halina Semenowicz Polska patriotyzm życie codzienne polityka w latach 1979-2001

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Solarczyk-Szwec, H., Majchrzak-Ptak, K., & Szwech, A. . (2018). O PATRIOTYZMIE W ŚWIETLE DZIENNIKÓW HALINY SEMENOWICZ. INSPIRACJA DLA UCZENIA SIĘ WSPÓŁCZESNYCH. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (19). https://doi.org/10.34768/dma.vi19.42