Główna treść artykułu

Abstrakt

KONCEPCJA „BIOGRAFICZNOŚCI” JAKO TEORETYCZNE TŁO DLA OPISU I ROZUMIENIA PROCESU CAŁOŻYCIOWEGO UCZENIA SIĘ?


W niniejszym artykule autor stara się pokazać nowe ujęcie idei uczenia się przez całe życie. W swoim opisie tej kwestii bierze on pod uwagę to, że nasze ścieżki edukacyjne są kształtowane przez kulturę i mentalność w niej zakotwiczoną. W tym sensie potencjał naszego uczenia się jest wypadkową zarówno indywidualnych, jak i społecznych aspektów życia, a koncepcja biograficzności – do której odwołują się andragodzy – stanowi odzwierciedlenie tego mechanizmu. Przywołane w tekście empiryczne przykłady uczenia się w takich społeczeństwach jak społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, Chin, Niemiec świadczą, zdaniem autora, o interesujących wzorach różnic w procesie całożyciowego uczenia się ukształtowanych mentalnie i kulturowo.

Słowa kluczowe

Lifelong learning biographisation biographicity temporality contextuality reflexivity cultural bias uczenie się przez całe życie biografizacja biograficzność tymczasowość kontekstowość refleksyjność podstawy kulturowe

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Alheit, P. (2018). THE CONCEPT OF “BIOGRAPHICITY” AS BACKGROUND THEORY OF LIFELONG LEARNING?. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (19). https://doi.org/10.34768/dma.vi19.41