Główna treść artykułu

Abstrakt

W artykule podjęta została kwestia wspólnotowego wymiaru aktywizmu społecznego oraz znaczenia, jakie aktywiści społeczni nadają innym ludziom. Na podstawie wywiadów narracyjnych autorka wyróżnia trzy aspekty wymiaru wspólnotowego: „bycie z”, „bycie przeciwko” i „bycie dla” innych (ludzi). Przeprowadzone badania i analizy są poszerzeniem wiedzy o polskim aktywizmie społecznym.

Słowa kluczowe

aktywizm społeczny wspólnota działanie wymiary aktywizmu inni

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bilon, A. (2019). WSPÓLNOTOWY WYMIAR AKTYWIZMU W NARRACJACH AKTYWISTEK I AKTYWISTÓW TRZECH POKOLEŃ. Dyskursy Młodych Andragogów, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.40