Główna treść artykułu

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony został analizie poglądów dotyczących płci i ról płciowych w ujęciu Karola Darwina i jego następców działających w różnych obszarach nauki. Problem „natura czy kultura” w tym dyskursie jest problemem podstawowym. W artykule zaprezentowano również argumenty krytyczne wobec teorii ewolucyjnych podnoszone przez grono badaczek feministek. Przedstawiono jak ta krytyka wpłynęła na ewolucję poglądów ewolucjonistów: od samego K. Darwina, poprzez badaczy zakotwiczonych w takich dziedzinach nauki, jak: zoopsychologia, etologia, socjobiologia, aż do psychologii ewolucyjnej. Pracę wieńczy podsumowanie, w którym zaprezentowano argumenty obrazujące możliwe połączenie poglądów prezentowanych przez nauki ewolucyjne ze stanowiskiem feministycznym na temat płci oraz możliwe przyszłe drogi rozwoju tych stanowisk.

Słowa kluczowe

Darwin evolutionism ethology sociobiology evolutionary psychology gender Darwin ewolucjonizm etologia socjobiologia psychologia ewolucyjna gender

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ober-Domagalska, B. (2019). PŁEĆ I TEORIE – ROZWÓJ POGLĄDÓW NA TEMAT PŁCI W TEORIACH EWOLUCYJNYCH. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.35