Główna treść artykułu

Abstrakt

W artykule dyskutowana jest kwestia struktur społecznych odpowiadających założeniom stojącym u podstaw animacji społecznej i kulturowej. Wychodząc z założenia, że cechą charakterystyczną animacji jest dążenie do budowania takich wspólnot społecznych, w których ludzie będą mogli praktykować swoją indywidualną wolność, autorka zwraca uwagę na dwa rozwiązania tego problemu: sferę publiczną oraz dyskurs. Uzasadnienie połączenia w animacji tych dwóch koncepcji, z których każda nastawiona jest na rozwiązywanie inaczej zdefiniowanego problemu, to ich komplementarność. Można o nich powiedzieć, że wspierają się nawzajem: sfera publiczna umożliwia świadome praktykowanie podmiotowości społecznej, dyskurs ma natomiast zapewniać równość w dostępie do niej.

Słowa kluczowe

animacja dyskurs komunikacja sfera publiczna budowanie demokracji w kulturze

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bobrowska, E. (2019). ANIMACJA JAKO BUDOWANIE DEMOKRACJI W KULTURZE. Dyskursy Młodych Andragogów, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.30