Główna treść artykułu

Abstrakt

W prezentowanym artykule autorka zwraca uwagę na konieczność ustawicznej edukacji rodziców mającej charakter medialny. Rodzice bowiem odgrywają znaczącą rolę w procesie przygotowania dziecka do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. To oni są i powinni być pierwszymi nauczycielami i wychowawcami, którzy stopniowo będą wprowadzać swoje dziecko w świat mediów. Autorka wyjaśnia problem współczesnych zagrożeń medialnych, wymienia najistotniejsze z nich. Obok pojawiających się zagrożeń medialnych niezbędna staje się edukacja medialna rodziców, dzięki której sami rodzice mogą chronić swoje dzieci i uczyć swoim przykładem bezpiecznego korzystania z nowych technologii.

Słowa kluczowe

media education education family media multimedia media threats edukacja medialna wychowanie rodzina media multimedia zagrożenia medialne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nowicka, E. (2019). EDUKACJA MEDIALNA W RODZINIE A ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM MEDIALNYM. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.29