Główna treść artykułu

Abstrakt

W artykule Autorka zaprezentowała podstawowe treści dotyczące uzależnień behawioralnych, przybliżyła także charakterystykę uzależnienia od Internetu i gier komputerowych ich istoty, przejawów, kryteriów diagnostycznych i ogólnych podstaw terapii uzależnień od elektronicznych środków przekazu. Teoretyczne zasoby artykułu zostały zilustrowane analizą indywidualnego przypadku młodego mężczyzny ukazującego rozwój jego uzależnienia od Internetu i gier komputerowych – przejawiającego jego pełnoobjawowe symptomy. Dokonana analiza przypadku pozwoliła określić przyczyny, mechanizmy i konsekwencje wynikające z jego uzależnienia.

Słowa kluczowe

behavioral addictions internet addiction addiction to computer games uzależnienia behawioralne uzależnienie od Internetu uzależnienie od gier komputerowych

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wawryk, L. (2019). UZ@LEŻNIENIA W DYSKURSIE BEHAWIORALNYM. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.28