Główna treść artykułu

Abstrakt

Po dwóch latach od wprowadzenia przedmiotu akademickiego elektroniczne formy wspomagania badań naukowych podjęto próbę oceny wykorzystywanego na zajęciach zaplecza dydaktycznego. Materiały dla studentów zamieszczono na stronie internetowej (https://staff.uz.zgora.pl/jjedrycz/EFWBN.html). Jest to platforma e-learningowa oferująca 27 filmów, narzędzia do pracy na odległość oraz dostęp do elektronicznych testów i ankiet. Wszystkie filmy zamieszczono w serwisie YouTube. W ten sposób uzyskano dostęp do systemu YouTube Analytics. Oferuje on wiele raportów i zestawień dotyczących sposobów korzystania z materiałów wideo. To rozwiązanie umożliwiło uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące różnic pomiędzy nabywaniem wiedzy deklaratywnej i proceduralnej. Cenne okazały się także wyniki dotyczące preferencji poznawczych oraz strategii uczenia się.

Słowa kluczowe

educational process educational film teaching and learning methods YouTube Analytics e-learning short multimedia messages proces kształcenia film dydaktyczny metody nauczania-uczenia się YouTube Analytics e-learning krótkie komunikaty multimedialne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jędryczkowski, J. (2019). NOWE MEDIA W PROCESIE NAUCZANIA-UCZENIA SIĘ STUDENTÓW. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.26