Główna treść artykułu

Abstrakt

W warunkach tworzącego się społeczeństwa wiedzy rośnie znaczenie informacji i wiedzy jako strategicznych zasobów społeczeństwa, a na gruncie edukacji ustawicznej poszukuje się sposobów do ich efektywnego zagospodarowania. Zarządzanie informacjami i wiedzą to fundamentalna zmiana sposobu myślenia, po którą sięga coraz więcej podmiotów prowadzących działalność edukacyjną ludzi dorosłych. Dlatego celem niniejszego opracowania jest pokazanie kompetencji samoregulujących poznanie siebie świecie w kontekście informacji.
W pierwszej części tekstu zostały nakreślone konteksty samoregulacji poznawczej osoby uczącej się. Następnie omówiono warunki uczenia się w perspektywie wiedzy o procesach uczenia się i zarządzania informacjami, aby na tej podstawie wyłonić i zaprezentować propozycje kompetencji samoregulujących poznanie opartych na informacjach. W drugiej części zaproponowano cztery grupy umiejętności wskazanych do uczenia się w środowisku cyfrowym w odniesieniu do samoregulacji poznania.

Słowa kluczowe

edukacja kompetencje samoregulacja informacja

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Perzycka, E. (2019). SELF-REGULATORY COGNITION COMPETENCE, FROM A LEARNER’S PERSPECTIVE, IN A DIGITAL INFORMATION ENVIRONMENT. Dyskursy Młodych Andragogów, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.24