Główna treść artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie roli kompetencji akademickich w profilaktyce niepowodzeń edukacyjnych studentów. Rola ta ukazana została zarówno w kontekście wzmacniania indywidualnych zasobów kompetencyjnych studentów, jak i jako element systemu profilaktyki realizowanej na poziomie uczelni wyższych, której celem jest obniżenie odsetka odpadu i odsiewu studentów. Możliwości wykorzystania kompetencji akademickich w przeciwdziałaniu niepowodzeniom edukacyjnym omówione zostały w odniesieniu do założeń trzech poziomów oddziaływań profilaktycznych. Zaprezentowana propozycja operacjonalizacji kategorii kompetencje akademickie omówiona została w kontekście możliwości ich implementacji do metodycznych i doradczych ofert adresowanych do studentów.

Słowa kluczowe

academic skills prevention educational failures kompetencje akademickie profilaktyka niepowodzenia edukacyjne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rosalska, M. (2019). KOMPETENCJE AKADEMICKIE W PROFILAKTYCE NIEPOWODZEŃ EDUKACYJNYCH STUDENTÓW. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.23

Inne teksty tego samego autora