Główna treść artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu jest prezentacja badań dotyczących koncepcji pasji przyszłych nauczycieli i różnych potencjałów wyłonionych koncepcji dla rozwoju nauczycielskiej refleksyjności. W tym celu wykorzystana została procedura fenomenograficzna, która umożliwiła zrekonstruowanie funkcjonujących w świadomości przyszłych nauczycieli koncepcji pasji i jej znaczenia dla człowieka. W badaniu ujawnionych zostało siedem konceptualizacji pasji. Zgodnie z procedurą fenomenograficzną są one następnie interpretowane, a jako rama teoretyczna wykorzystana została perspektywa zradykalizowanej nowoczesności Anthony Giddensa z jej istotnymi cechami, jak: racjonalizacja, szanse i ryzyko. W jej świetle realizowanie przez ludzi różnorodnych pasji może być rozumiane jako próby „kolonizowania” przyszłości. Świadomość tego, że życie niesie ze sobą zmiany, które są jedyną pewną cechą świata, rodzi potrzebę przewidywania tego, co może nieoczekiwanie pojawić się w życiu. Niewiadoma przyszłość zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i globalnej prowadzi do racjonalnej oceny szans i ryzyka. W takim kontekście każda z konceptualizacji pasji staje się określonym zasobem, uruchamiając różne perspektywy myślenia o sobie samym i własnych działaniach zawodowych.

Słowa kluczowe

phenomenography passion reflective teacher radicalised modernity fenomenografia pasja refleksyjny nauczyciel zradykalizowana nowoczesność

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kopaczyńska, I. (2019). ROZMOWY O SPEŁNIANIU PASJI. FENOMENOGRAFICZNA REKONSTRUKCJA KONCEPCJI PASJI PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI I ICH MOŻLIWE IMPLIKACJE DLA STAWANIA SIĘ REFLEKSYJNYM NAUCZYCIELEM. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.19