Główna treść artykułu

Abstrakt

  

Słowa kluczowe

senior voluntary learning activity elderly wolontariat uczenie aktywność starość

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Malec, M. (2013). WOLONTARIAT JAKO PRZESTRZEń UCZENIA SIĘ SENIORÓW . Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (14). https://doi.org/10.34768/dma.vi14.186