Główna treść artykułu

Abstrakt

W 2013 r. szwedzki rząd wprowadził reformę ścieżki rozwoju zawodowego dla nauczycieli (SFS 2013, s. 70), która ustanowiła dwa nowe stanowiska, mianowicie nauczycieli wiodących i doświadczonych nauczycieli przedmiotowych. Badania, których wyniki prezentuje niniejszy artykuł, analizowały proces wprowadzania tej reformy do szwedzkiego systemu oświatowego na wczesnym etapie, koncentrowały się na rozwoju zawodowym i uczeniu się nauczycieli, próbujących jednocześnie zinterpretować i wprowadzić nowe stanowisko do codziennego życia zawodowego. Zbadano postrzeganie kariery zawodowej przez nauczycieli, a także ich pomysły, strategie i działania związane z radzeniem sobie z wymaganiami nowej reformy dotyczącymi pracy badawczej i udokumentowanego doświadczenia zawodowego. W celu zebrania danych empirycznych przeprowadzone zostały wywiady z dwunastoma nauczycielami wiodącymi. Analiza danych wygenerowała cztery różne rządomyślności stosowane przez nauczycieli, próbujących poradzić sobie w swojej praktyce z reformą zawodową: deweloper szkoły, kierownik procesu, specjalista przedmiotowy i mimowolny karierowicz. Badanie wykazało, że nauczyciele odnoszą swoją racjonalność do dyskursów zawodowych, w których w różnym stopniu istotne są dyskursy organizacyjne, indywidualne i profesjonalne. Ponadto, podstawowe reprezentacje kariery dotyczą zarówno poglądów hierarchicznych, jak i perspektywy wymiany. Dodatkowo pojawiły się dwie nowe reprezentacje kariery: kariera jako pozycja niehierarchiczna lub równa i kariera jako narzędzie podziału. Wyniki wskazują, że nauczyciele wiodący znaleźli się między wielowymiarowymi znaczeniami kariery a edukacją opartą na badaniach oraz presją osobistą i organizacyjną związaną z założeniami reformy rozwoju zawodowego

Słowa kluczowe

Career governmentality education policy social/professional representations teachers teaching qualities research and proven experience kariera rządomyślność polityka edukacyjna reprezentacje społeczne/zawodowe nauczyciele jakość nauczania badania i udokumentowane doświadczenie

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bergmo-Prvulovic, I., & Hansson, K. . (2019). GOVERNANCE OF TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND LEARNING WITHIN A NEW CAREER POSITION. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.17