Główna treść artykułu

Abstrakt

W tekście omówiono funkcjonujące w kulturze współczesnego Zachodu modele męskości. Zaprezentowane zostały również ustalenia badawcze odnoszące się do dwóch problemów:
1. Jaki obraz chłopca i mężczyzny prezentują wybrane podręczniki do WDŻ? Co się mówi i jak się mówi o chłopcu/mężczyźnie w wybranych podręcznikach do WDŻ? 2. Jaki model męskości prezentowany jest w wybranych podręcznikach do WDŻ? W analizie danych zastanych zastosowano strategie jakościowej analizy treści. Analiza przekazu dotyczącego męskości dotyczyła koncepcji modeli socjalizacji (tradycyjny, mieszany, egalitarny). Z kolei analiza języka koncentrowała się na symbolicznym przypisywaniu danej płci odpowiednich cech i stałych, niezmiennych predyspozycji. Badania projektowano w perspektywie gender i kategoria płci społeczno-kulturowej była podstawowym kryterium analitycznym. Przeanalizowano siedem podręczników i ćwiczeń do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie na poziomie szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej. Realizację badań i analizę materiału badawczego prowadzono w okresie od października 2013 do października 2014 roku. W analizowanych książkach prezentuje się model męskości bliski tradycyjnego wzorca, w którym kobiety i mężczyźni mają jasno określone predyspozycje biologiczne. Z perspektywy gender niedoreprezentowane są omówienia alternatyw do tradycyjnie postrzeganego w naszym kręgu kulturowym życia rodzinnego oraz występowanie w przestrzeni społecznej mniejszości seksualnych.

Słowa kluczowe

masculinity patterns of masculinity textbooks Education for family life course męskość wzorce męskości podręczniki szkolne przedmiot wychowanie do życia rodzinie

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Dec-Pietrowska, J. (2015). MĘSKOŚĆ JAKO PRZEDMIOT NARRACJI W WYBRANYCH PODRĘCZNIKACH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. PRZEKAZY JAWNE, UKRYTE I POMINIĘTE. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.151