Główna treść artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie różnych typów wizerunku ojcostwa w wybranych polskich reklamach telewizyjnych emitowanych na przestrzeni lat 2008-2013. Świat reklamy i świat społeczny wzajemnie się przenikają i wpływają na siebie. Przekaz reklamowy można zatem uznać za nośnik znaczeń, odzwierciedlenie przekonań i stereotypów funkcjonujących w społecznej świadomości. Analiza została przeprowadzona na podstawie czterech głównych kategorii analitycznych: wizerunek mężczyzny i jego rola, relacje ojca i dziecka, relacje z partnerką oraz przestrzeń, w której rozgrywa się akcja reklamy. Na jej podstawie wyodrębniono pięć typów przedstawiania ojcostwa w reklamie telewizyjnej: ojciec jako czuły opiekun, ojciec jako pomocnik/przyjaciel dziecka, ojciec związany ze sferą domową, ojciec przewodnik po świecie, ojciec jako głowa rodziny.

Słowa kluczowe

new paradigm of fatherhood traditional paradigm of fatherhood pattern of family television commercial nowy model ojcostwa tradycyjny model ojcostwa wzory rodziny reklama telewizyjna

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rejowska, A. (2015). WIZERUNEK OJCOSTWA W POLSKIEJ REKLAMIE TELEWIZYJNEJ. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.150