Główna treść artykułu

Abstrakt

W artykule omówiono zjawisko przemian męskości, jakie można zaobserwować w polskim społeczeństwie. Porusza to zagadnienie, posiłkując się dychotomią pomiędzy „tradycyjnym” paradygmatem męskości a „nowym” i omawia wyznaczniki obu z nich. Podczas gdy pierwszy jasno definiuje męskość i ojcostwo, nie pozostawiając mężczyznom pola do autorefleksji i redefinicji swojej roli, drugi oferuje całą paletę możliwych wzorców, nie wskazując jednego słusznego. W artykule omówione są wyniki badania ilościowego ukazujące stopień zadowolenia kobiet i mężczyzn z podziału obowiązków, jaki obowiązuje w ich domu. Komplementarny materiał do analiz stanowią wybrane seriale współcześnie nadawane w polskiej telewizji, których bohaterowie reprezentują różne modele męskości, zarówno z „tradycyjnego”, jak i „nowego” modelu. Rozważania na temat obu źródeł – badania i analiz serialowych bohaterów – prowadzą do refleksji nad relacją pomiędzy światem „serialowym” a „rzeczywistym”. Autorka stawia hipotezę, że seriale łagodzą niepokoje widza odnośnie do nowych modeli relacji rodzinnych, w tym nowych modeli męskości, a także uwspólniają doświadczenie jednostek. 

Słowa kluczowe

masculinity fatherhood roles’ changes TV series męskość ojcostwo przemiany ról seriale telewizyjne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bierca, M. (2015). „SZKLANA” RZECZYWISTOŚĆ A KOWALSCY WOKÓŁ NAS – SERIALE A PRZEMIANY MĘSKOŚCI WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.148