Główna treść artykułu

Abstrakt

Artykuł traktuje o strategiach przyjmowanych przez mężczyzn podczas tworzenia własnego wizerunku. Głównym komponentem autokreacji jest w tym przypadku wykonywany za­wód, a przede wszystkim treść kulturowa nadawana przez mężczyzn określonym rodzajom działań podejmowanych w ramach aktywności zawodowej. W konsekwencji artykuł podnosi dwie zasadnicze kwestie, z jednej strony prezentuje pogląd na temat efektywności interpretacyjnej w sytuacji, gdy twardym danym ilościowym (w tym przypadku kategorii zawodowej) przyznać walor jakościowy. Z drugiej zaś wskazuje, w jaki sposób mężczyźni wykorzystują nadane zawodom treści i sens kulturowy do przyjmowania strategii autokreacji. W rezultacie, w zamyśle mężczyzn, chodzi o stworzenie takiego wizerunku własnej osoby, który nie tylko będzie niósł w swej treści uznanie społeczne oraz prestiż, ale wyjdzie naprzeciw domniemanym przez nadawcę oczekiwaniom współczesnych kobiet.

Słowa kluczowe

job category creation of self efficiency strategies hegemonic masculinity kategoria zawodowa autokreacja operatywność strategie egemoniczna mę­skość

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Leszkowicz-Baczyńska, Żywia. (2015). „MAM ZAWÓD I JESTEM WYKSZTAłCONY…”. ANALIZA JAKOśCIOWA WYKORZYSTANIA PRZEZ MężCZYZN CECH SPOłECZNO-DEMOGRAFICZNYCH DO AUTOKREACJI. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.147