Główna treść artykułu

Abstrakt

Celem podjętych rozważań jest refleksja nad rolą filmów opowiadających o jesieni życia w adaptacji do starości. Artykuł zawiera prezentację wybranych filmów, ukazujących różne sposoby przedstawiania tego okresu życia na ekranie. Według przyjętego założenia filmy o problemach ludzi starszych mogą ułatwiać adaptację do starości. Autorka formułuje tezę, że aktywne uczestnictwo w kulturze poprawia jakość życia osób starszych. Również udział w kulturze filmowej przyczynia się do osobistego rozwoju, podnosi poczucie własnej wartości oraz pozwala zachować sprawność intelektualną w tym okresie życia. Autorka zwraca uwagę na współczesne tendencje w upowszechnianiu kultury filmowej wśród seniorów oraz na rolę kin lokalnych i studyjnych w edukacji, socjalizacji i integracji ludzi starszych.

Słowa kluczowe

film old age cultural activity adaptation towards old age film starość aktywność kulturalna adaptacja do starości

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Konieczna, E. (2015). KINO TRZECIEGO WIEKU – FILMY O JESIENI ŻYCIA W PROCESIE PRZYGOTOWANIA DO STAROśCI. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.143