Główna treść artykułu

Abstrakt

Tekst syntetycznie prezentuje współczesne teorie dotyczące twórczości oraz formowania postawy twórczej. Nieco bardziej rozwinięty został aspekt środowiskowych czynników twórczości warunkujących kreowanie szeroko pojmowanej postawy twórczej. Artykuł zawiera wnioski z badań prowadzonych w orientacji jakościowej, metodą zmodyfikowanego biograficznego wywiadu narracyjnego, zorientowanego na pola problemowe dotyczące kontekstów kształtowania się postawy twórczej. Problematyka badawcza dotyczyła rozpoznania, jak środowisko rodzinne, szkolne, działania grupowe, osoby znaczące (mentorzy) oraz inne czynniki oddziaływały na formowanie postawy twórczej badanych dwojga artystów. W artykule wskazano dwa biograficzne konteksty formowania się twórczej postawy – czynniki egzo- i endogenne, współwyznaczające przebieg ich życiowej drogi. Przeprowadzone badania jakościowe na jednostkach twórczych w dwóch dziedzinach artystycznej aktywności pozwalają wysunąć wniosek, że uformowanie się osoby twórczej jest składową różnorodnych czynników, które w toku życia wzmacniają rozwijanie jej postawy twórczej. Człowiek, który tworzy, w szczególny sposób otwiera się na otaczający świat i na rozmaite, nieznane dotąd wymiary samego siebie. Czynniki wewnętrzne nie stanowią wytycznych i samorzutnych uwarunkowań, ale przez odpowiednie konteksty środowiskowe, mogą zostać zarówno wzmocnione, ale także osłabione lub zdekomponowane.

Słowa kluczowe

creative attitude biography qualitative research art twórczość postawa twórcza badania biograficzne sztuka

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zadłużny, M. (2015). BIOGRAFICZNE KONTEKSTY FORMOWANIA SIę POSTAWY TWÓRCZEJ. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.142