Główna treść artykułu

Abstrakt

W artykule autorka przedstawia community art jako przykład praktyki, którą można postrzegać jako element edukacji obywatelskiej i kulturalnej. Podkreślając pragmatyczne i zorientowane na praktykę metody uczenia się i nauczania w Holandii, autorka krótko przedstawia formalne założenia obu typów/rodzajów edukacji. Następnie przedstawia i analizuje praktykę community art. Opis jest oparty na etnograficznym badaniu dokonanym w jednym z miast holenderskich. Badanie dotyczyło teatru ulicznego i pantomimy. W swoich analizach autorka podkreśla potencjał community art do podnoszenia świadomości obywatelskiej i kulturalnej jej uczestników. Celem artykułu jest także ukazanie, że community art odgrywa w Holandii nie tylko rolę edukacyjną, lecz także polityczną, będąc postrzegana jako pełnoprawny partner sztuki profesjonalnej.

Słowa kluczowe

community art civic education cultural education potential community art edukacja obywatelska edukacja kulturalna potencjał

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bilon, A. (2015). COMMUNITY ART JAKO ELEMENT EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I KULTURALNEJ W HOLANDII. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.141

Inne teksty tego samego autora