Główna treść artykułu

Abstrakt

W krajach Unii Europejskiej z każdym rokiem przybywa osób starszych dysponujących niezagospodarowanym czasem wolnym. Wielu emerytów dopiero po zakończeniu aktywności zawodowej postanawia rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w licznych formach kształcenia. O potrzebie organizowania zajęć dla tej grupy wiekowej świadczy ogromna popularność Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego opracowano model multimedialnego modułu edukacyjnego. Przyjęte założenia zweryfikowano empirycznie oraz wdrożono na platformie e-learningowej Moodle. Z kursów e-learningowych skorzystało już kilka tysięcy studentów. Wychodząc naprzeciw nasilającym się zmianom demograficznym, podjęto decyzję o adaptacji istniejących rozwiązań w zakresie elektronicznych form kształcenia na odległość do możliwości emerytów, ich potrzeb oraz oczekiwań. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie podstaw teoretycznych zastosowanych rozwiązań o charakterze technicznym oraz przybliżenie wprowadzonych zmian i modyfikacji. Wstępna weryfikacja wdrażanego systemu potwierdziła poprawność założeń zmodyfikowanej wersji multimedialnego systemu kształcenia na odległość.

Słowa kluczowe

ICT multimedia blended learning education for pensioners senior citizen education e-learning kształcenie emerytów kształcenie osób starszych e-learning blended learning multimedia ICT

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jędryczkowski, J. (2015). MULTIMEDIALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁÓŚĆ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.139