Główna treść artykułu

Abstrakt

Głównym celem tekstu jest ukazanie potrzeby edukacji medialnej seniorów, a także wskazanie konkretnych umiejętności, które pozwolą nie tylko ułatwić im życie, ale jednocześnie zaspokoją ich podstawowe potrzeby samorealizacji, uznania oraz rozrywki. Autorka wskazuje, iż posiadanie określonej wiedzy teoretycznej z zakresu nowych technologii oraz pewnych umiejętności praktycznych w posługiwaniu się narzędziami, które udostępnia rozwijające się społeczeństwo cyfrowe, jest kluczową sprawą funkcjonowania jednostki we współczesnym świecie. W niniejszym artykule omówione zostały podstawowe potrzeby ludzi starszych oraz metody ich zaspokajania przy użyciu nowoczesnych technologii, a także funkcjonowanie seniorów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym.

Słowa kluczowe

media education senior information society edukacja medialna senior społeczeństwo informacyjne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Woźniak-Chojnacka, P. (2015). EDUKACJA MEDIALNA SENIORÓW W KONTEKŚCIE ROZWIJAJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.138