Główna treść artykułu

Abstrakt

W niniejszej publikacji zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w przestrzeni internetowej w celu uzyskania typologii motywów, dla których współczesne kobiety poszukują pomocy na forach internetowych. Czytelnik znajdzie tu opis poradnictwa nieprofesjonalnego oraz jego zapośredniczonej formy w perspektywie medialnej. Charakterystyce poddana została również aktywność użytkowniczek forów internetowych oscylująca na kontinuum „doradca–klient”. Autorka skupia się na przedstawieniu powodów, dla których użytkowniczki for internetowych podejmują role doradców i klientów. Analizie poddane zostały stany emocjonalne użytkowników forów internetowych towarzyszące uczestnictwu w internetowym procesie poradniczym. Badania, których wyników użyto w niniejszej publikacji, oparto na zastosowaniu wywiadu przeprowadzonego przy wykorzystaniu internetowych narzędzi komunikacyjnych oraz analizy treści. Wniosek płynący z przeprowadzonych badań należy oprzeć na stwierdzeniu, że nieprofesjonalne poradnictwo prowadzone z wykorzystaniem internetowych narzędzi komunikacyjnych powinno pełnić funkcję wspierającą profesjonalne poradnictwo indywidualne. 

Słowa kluczowe

mediated counselling social media non-professional counselling online communication poradnictwo zapośredniczone media społecznościowe poradnictwo nieprofesjonalne komunikacja internetowa

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Dorociak, M. (2015). PORADNICZE PRAKTYKI W WIRTUALNEJ PRZESTRZENI. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.136