Główna treść artykułu

Abstrakt

W Polsce od 30 lat realizowane są działania informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne dotyczące HIV/AIDS. Dzięki nim mamy w naszym kraju stosunkowo korzystną sytuację epidemiologiczną w tym zakresie. W opracowaniu autorzy poddali analizie zmiany, jakie w ostatnich latach zachodzą w obrazie epidemiologii, w testowaniu w kierunku HIV, terapii antyretrowirusowej, a także w poziomie wiedzy na temat HIV/AIDS Polaków w wieku reprodukcyjnym i ich stosunku do osób żyjących z HIV/AIDS. W tym kontekście przedstawili wiele rekomendacji odnoszących się do niezbędnych zmian w zakresie finansowania, projektowania i realizacji działań edukacyjnych związanych z HIV/AIDS, w tym konieczność potraktowania ich jako ważnego komponentu edukacji całożyciowej.

Słowa kluczowe

HIV/AIDS epidemiology prevention counselling HIV/AIDS epidemiologia poradnictwo

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szeląg, H., & Wąż, K. . (2015). PROFILAKTYKA I PORADNICTWO DLA DOROSłYCH W ZAKRESIE HIV/AIDS. ZMIENIAJąCE SIę POTRZEBY. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.134