Główna treść artykułu

Abstrakt

Głównym obszarem przemyśleń zawartych w niniejszym artykule jest problematyka mediacji, którą autorka prezentuje z perspektywy paradygmatu narrative mediation. W myśl tej koncepcji konflikty powstają pod wpływem konkurujących ze sobą opowieści stron (narracji) o tym, co się wydarzyło. Oponenci tworzą własne historie konfliktu kształtowane przez różnorodne konteksty społeczno-kulturowe oraz język, którym się posługują. Celem mediacji w tym ujęciu jest dekonstrukcja narracji podtrzymujących konflikt i tworzenie przestrzeni niezbędnej do wyłonienia alternatywnych opowieści, bądź nadania nowego znaczenia już istniejącym opisom (narracjom). Autorka szczególną uwagę kieruje na siłę języka i znaczenie metafor w procesach mediacyjnych. Metaforę postrzega jako niewyczerpane źródło interwencji istotne zarówno w odczytywaniu ukrytych znaczeń narracji stron, uniwersalizacji opowiadanych historii, jak i ich modyfikacji w kierunku alternatywnej, konstruktywnej historii.

Słowa kluczowe

mediations conflict narrations metaphor mediacje konflikt narracje metafora

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Lipowicz, E. (2015). ROLA I ZNACZENIE METAFORY W MEDIACJACH NARRACYJNYCH. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.132