Główna treść artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie znaczenia pracy zawodowej w powrotach do edukacji osób, które jej zaprzestały bez ukończenia. Przerwanie edukacji, niezależnie od okoliczności, w jakich do tego doszło, pozostawia wielorakie konsekwencje w dalszym przebiegu życia, w szczególności dotyczące pracy zawodowej. Niższe, zwłaszcza niepełne wykształcenie powoduje trudności na rynku pracy, w szczególnych przypadkach prowadzi do doświadczania bezrobocia lub do podejmowania zatrudnienia na mniej korzystnych warunkach pracy i płacy. Praca zawodowa jednakże, pomimo że osobom, które przerwały edukację, ogranicza możliwości zatrudnienia, inspiruje do powrotu na ścieżkę kształcenia, niekiedy wręcz wymusza podejmowanie nauki. Pracodawca może więc stymulować aktywność edukacyjną swoich pracowników i stosować czynniki motywujące do nauki jak i stwarzać możliwości jej podejmowania także w odniesieniu do osób mniej wykształconych, w tym niemających ukończonej szkoły. Jest to trudne zadanie, gdyż pracownicy, którzy bez zakończenia edukacji wyłączyli się z niej, są najmniej zainteresowani nauką. Ich powrót do kształcenia poza podniesieniem kompetencji formalnych i nieformalnych może się przyczynić do ich większej gotowości do nauki, co sprawi, że chętniej i z większym zaangażowaniem będą brali udział w różnych formach szkolenia pracowniczego, będącego nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego zakładu pracy.

Słowa kluczowe

education formal education professional work employee disruption of education continuation of education edukacja kształcenie formalne praca zawodowa pracownik porzucenie kształcenia wznowienie kształcenia

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wołk, Z. . (2019). ROLA PRACY ZAWODOWEJ W POWRACANIU NA DROGĘ EDUKACJI OSÓB PRZERYWAJĄCYCH KSZTAŁCENIE. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.13