Główna treść artykułu

Abstrakt

W artykule autorka koncentruje się na rozwoju emocjonalnym rozumianym jako proces ukierunkowany, podlegający doskonaleniu. Przedstawione zostały trzy możliwe kierunki rozwoju emocjonalnego osób dorosłych, rozpatrywane w różnych kontekstach teoretycznych. Każdy z nich prowadzi do odmiennych praktycznych konsekwencji w życiu człowieka. Pierwszy z nich powiązany jest z podejściem produktywnym, skoncentrowanym na wytwarzaniu umiejętności niezbędnych do odnoszenia sukcesu na wielu polach społecznego funkcjonowania. Pozostałe dwa podejścia akcentują rozwojowy punkt widzenia. Oznacza to, że celem emocjonalnego rozwoju jest zmiana sposobu doświadczania przez człowieka własnego życia, co z kolei prowadzi do głębokich zmian w jego świadomości. Podejście rozwojowe w ramach psychologii poznawczej sugeruje cel w postaci odnalezienia poczucia wewnętrznej spójności nadającej klarowny kierunek działaniom i dążeniom jednostki. Natomiast podejście rozwojowe w ramach psychologii personalistyczno-egzystencjalnej wskazuje na możliwość przekroczenia przez człowieka poziomu potrzeb związanych z przystosowaniem do otoczenia i tendencję do odkrywania wartości esencjalnych. Pozwala to na dalsze świadome kierowanie własnym życiem i rozwojem. Z tego powodu ostatnie podejście zostało uznane przez autorkę za najbardziej wartościowe.

Słowa kluczowe

directed emotional development developmental change essential values ukierunkowany rozwój emocjonalny zmiana rozwojowa wartości esencjalne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Mróz, A. (2015). MOżLIWOśCI UKIERUNKOWANEGO ROZWOJU EMOCJONALNEGO OSÓB DOROSłYCH. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.128