Główna treść artykułu

Abstrakt

Bohaterkami niniejszego artykuły autorka uczyniła wybraną kategorię kobiet doświadczających utrudnionej prokreacji – kobiety, których trudności zostały zdefiniowane przez system medyczny jako niepłodność nieznanego pochodzenia. Podstawę do analiz zamieszczonych w artykule stanowią wybrane fragmenty wywiadów z szesnastoma kobietami, które w momencie udziału w badaniu posiadały diagnozę niepłodności nieznanego pochodzenia. Przedmiotem analizy autorki jest proces starania się o dziecko tych kobiet od momentu podjęcia decyzji o działaniach prokreacyjnych do etapu, w którym znajdowały się one w momencie zakończenia realizacji wywiadów. Rekonstrukcja wypowiedzi rozmówczyń pozwala na pokazanie, w jaki sposób, w trakcie działań prokreacyjnych, zmieniał się stosunek badanych kobiet do swojego ciała – od ciała, które wydawało się nie skrywać tajemnic, poprzez ciało, które zaskoczyło, do ciała, które zaczęło być tajemnicą. Autorka omawia założenia, z jakimi jej rozmówczynie rozpoczynały swoje starania o dziecko. Następnie opisuje etap konfrontacji tych założeń z rzeczywistością, Aby na zakończenie pokazać specyfikę poszukiwania rozwiązania tajemnic kobiecego ciała w sytuacji doświadczania niepłodności nieznanego pochodzenia. Badane przez autorkę kobiety, pomimo długotrwałego procesu diagnostycznego, nie poznały rozwiązania problemu, jaką jest ich niepłodność.

Słowa kluczowe

body mystery problematic conception infertility of unknown origin (idiopathic) ciało tajemnica utrudniona prokreacja niepłodność nieznanego pochodzenia (idiopatyczna)

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Walentynowicz-Moryl, K. (2016). TAJEMNICE KOBIECEGO CIAŁA. DOŚWIADCZENIA KOBIET ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z NIEPŁODNOŚCIĄ NIEZNANEGO POCHODZENIA. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (17). https://doi.org/10.34768/dma.vi17.119