Główna treść artykułu

Abstrakt

W tekście zostały scharakteryzowane formalne i nieformalne organizacje młodzieżowe oraz działające na rzecz młodzieży, funkcjonujące na terenie wybranych gmin powiatu nowosądeckiego, w województwie małopolskim. Autor zastanawia się w jaki sposób organizacje pozarządowe przygotowują młodych ludzi do aktywnej dorosłości. Zwraca uwagę na organizację harcerską, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, lokalne stowarzyszenia, grupy działające przy kościele, a także na organizacje funkcjonujące w ramach instytucji publicznych i grupy nieformalne (koleżeńskie). Charakterystyka organizacji poprzedzona jest definicją pojęć oraz krótkim opisem regionu. W podsumowaniu autor wskazuje na warunki sprzyjające przygotowaniu młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym: odpowiednią przestrzeń, lokalnych liderów oraz sprzyjające aktywności młodzieży władze lokalne. 

Słowa kluczowe

youth organizations association third sector local development youth social and cultural animation rural areas organizacja młodzieżowa stowarzyszenia trzeci sektor rozwój lokalny młodzież animacja społeczno-kulturalna obszary wiejskie

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Hajduk, Łukasz. (2016). ORGANIZACJE MłODZIEŻOWE NA WSI – PRZESTRZEŃ PRZYGOTOWANIA DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM – NA PRZYKŁADZIE ZWIĄZKU GMIN JEZIORA ROŻNOWSKIEGO. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (17). https://doi.org/10.34768/dma.vi17.113