Główna treść artykułu

Abstrakt

Wraz ze wzrostem średniej długości życia, coraz więcej uwagi poświęca się refleksjom na temat znaczenia i celów życia w okresie późnej dorosłości. Rozważania zawarte w artykule dotyczą problemu adaptacji do starości i uznania jej za wartość egzystencjalną i kulturową. Autorka przedstawia kulturowe wizerunki starości i wzory budowania międzypokoleniowych więzi oraz ukazuje modele starości prezentowane przez twórców kultury (poetów, pisarzy, filmowców). Zgodnie z przyjętym założeniem wiele starszych osób pragnie utrzymywać i rozwijać swą aktywność, co umożliwia im udział w rozmaitych programach artystycznych i kulturalnych. Korzystanie z oferty kulturalnej poprawia jakość życia starszych osób i pozwala zapobiec samotności i izolacji społecznej oraz ułatwia adaptację do starości.

Słowa kluczowe

culture cultural enrichment old age adaptation towards old age kultura wzbogacanie kulturowe starość adaptacja do starości

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Konieczna, E. (2016). SENIOR W KULTURZE – KULTURA DLA SENIORA. O KULTUROWYM WZBOGACANIU CZłOWIEKA STARSZEGO. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (17). https://doi.org/10.34768/dma.vi17.110