Główna treść artykułu

Abstrakt

Opracowanie zostało poświęcone ryzykownym zachowaniom seksualnym podejmowanym przez kierowców zawodowych. Przedstawiono w nim wyniki sondażu zrealizowanego na pograniczu polsko-niemieckim na próbie 90 kierowców samochodów ciężarowych, przy wykorzystaniu techniki ankiety przeznaczonej do samodzielnego wypełnienia. Stwierdzono, że kierowcy relatywnie często podejmują ryzykowne zachowania seksualne. Odnosi się to zwłaszcza do korzystania z usług seksualnych, które oferowane są im w sposób ofensywny na parkingach ulokowanych przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Skala i sposób korzystania przez kierowców z usług seksualnych stwarza duże zagrożenie dla ich zdrowia seksualnego, zwłaszcza w kontekście rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV/AIDS. Opisana sytuacja stanowi prawdziwe wyzwanie dla poradnictwa i profilaktyki. Autorzy proponują szereg form wsparcia, które uwzględniają charakter pracy zawodowej kierowców oraz ich styl życia, między innymi: szkolenia „korporacyjne”, streetworking, opracowanie materiałów informacyjnych, uruchomienie mobilnych punktów badań.

Słowa kluczowe

risky sexual behaviors professional drivers sexual services prevention ryzykowne zachowania seksualne kierowcy zawodowi usługi seksualne profilaktyka

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Tabaczuk, A., Wąż, K. ., & Doliński, A. . (2016). RYZYKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE ZAWODOWYCH KIEROWCÓW. WYZWANIE DLA PORADNICTWA I PROFILAKTYKI. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (17). https://doi.org/10.34768/dma.vi17.109