Główna treść artykułu

Abstrakt

Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej autor uzasadnia podjętą przez siebie tematykę, nawiązując do wcześniejszych prac ilustrujących proces stawania się refleksyj-nym doradcą. W drugiej, na podstawie wybranej literatury rekonstruuje obszary kompetencji osób pomagających. Są to: wiedza merytoryczna, umiejętności szczegółowe, postawy wobec osób radzących się, świata i siebie samego. W trzeciej zasadniczej części autor przedstawia wyniki analizy pisemnych wypowiedzi studentów pedagogiki specjalności pomoc społeczna i socjoterapia na temat „Moje kompetencje osoby pomagającej”. Oprócz listy około 60 kompetencji zidentyfikowanych w pracach studentów, których posiadanie sobie przypisują, autor opisuje źródła kształtowania się tych kompetencji, wskazywanych przez samych studentów. Lektura artykułu skłania do refleksji nad podjęciem zmian w procesie kształcenia osób wyrażających zamiar pracy w zawodach pomocowych.

Słowa kluczowe

competence becoming a competent person kompetencje stawanie się osobą kompetentną

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szumigraj, M. (2016). KOMPETENCJE DORADCY W AUTOPERCEPCJI STUDENTÓW. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (17). https://doi.org/10.34768/dma.vi17.106

Inne teksty tego samego autora