Główna treść artykułu

Abstrakt

Autorka prezentuje znaczenia tutoringu dla uczenia się dorosłych. Materiał badawczy stanowiły semistrukturyzowane wywiady, przeprowadzone z uczestnikami tutoringu. Badanie ujawniło, że tutoring – coraz bardziej powszechna i zarazem coraz mniej tajemnicza – forma współpracy nauczyciela i ucznia to okazja do rozwoju, nawiązania silnej, wspierającej i inspirującej więzi, podtrzymywania aktywności, osiągania celów i przeżywania sukcesów. Analiza wyników badań odnoszących się wyłącznie do badanych przypadków, przeprowadzona została na podstawie fenomenograficznej koncepcji Ferenca Martona. Przedstawiony fragment niniejszego badania z powodzeniem może stanowić podstawę do dalszych dociekań.

Słowa kluczowe

tutoring tutor development phenomenography tutoring tutor rozwój fenomenografia

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Chorościn, A. (2016). ZNACZENIA TUTORINGU DLA UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH. STUDIUM PRZYPADKU. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (17). https://doi.org/10.34768/dma.vi17.101