Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Oświadczam, że tekst jest wyłącznie moim/ naszym oryginalnym dziełem, nie narusza praw osób trzecich i nie
  opublikowano go nigdzie wcześniej ani w języku polskim, ani w języku obcym.
 • Tekst nie został też złożony do druku w żadnym innym czasopiśmie.
 • Oświadczam, że wśród autorów nie wymieniono osoby, która nie miała udziału w
  przygotowaniu publikacji lub której wkład byłby znikomy.
 • Wyrażam zgodę na wprowadzenie do tekstu koniecznych zmian związanych z
  opracowaniem redakcyjnym i na umieszczenie pełnego tekstu oraz jego
  streszczenia na stronie internetowej czasopisma oraz w internetowych bazach
  książek i czasopism / cyfrowych bibliotekach publikacji naukowych.
 • Zgadzam się także, aby w bazach tych zostały opublikowane moje dane osobowe: imię, nazwisko, miejsce pracy oraz adres mailowy.