Redaktor naczelny

 • dr Małgorzata Olejarz, Uniwersytet Zielonogórski 

Zastępca redaktora naczelnego

 • dr hab. Sylwia Słowińska, Uniwersytet Zielonogórski

Sekretarz  redakcji 

 • dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl, Uniwersytet Zielonogórski

Redaktorzy tematyczni

 • dr Rob Evans, Uniwersytet Ottona von Guericke w Magdeburgu, Niemcy -andragogika,
 • dr hab. Ewa Kurantowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu - andragogika,
 • dr Małgorzata Malec-Rawiński, Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja - pedagogika/gerontologia
 • dr hab. Emilia Paprzycka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - socjologia/ gender studies,
 • dr hab. Sylwia Słowińska, Uniwersytet Zielonogórski - pedagogika/ andragogika.

 Redaktor statystyczny

 • dr Edyta Mianowska, Uniwersytet Zielonogórski

Redaktor języka polskiego

 • mgr Agnieszka Gruszka, Uniwersytet Zielonogórski

Redaktor języka angielskiego

 • mgr Kaja Thiele