Adres redakcji

"Dyskursy Młodych Andragogów"
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Instytut Pedagogiki
Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
Al. Wojska Polskiego 86
Zielona Góra 65-077

Kontakt z redakcją

DMA@uz.zgora.pl
Małgorzata Olejarz m.olejarz@ips.uz.zgora.pl
Sylwia Słowińska s.slowinska@ips.uz.zgora.pl
Katarzyna Walentynowicz-Moryl  k.walentynowicz-moryl@wpps.uz.zgora.pl