Do góry

Numer 17

Paweł Rudnicki - Edukujące organizacje pozarządowe jako miejsca pracy. Neoliberalne uwikłania trzeciego sektora
Alicja Jurgiel-Aleksander, Jolanta Dyrda - Uzasadnienia indywidualnych sukcesów i porażek życiowych w biografii jako pretekst do rozumienia znaczenia uczenia się. Analiza wrażliwa na konteksty.
Przemysław Szczygieł - Podmiot w neoliberalizmie – kilka refleksji krytycznych
Anna Bilon - Potwierdzanie efektów uczenia się w Portugalii. Kontekst – geneza – praktyki
Małgorzata Rosalska - Przywództwo w edukacji dorosłych. Wybrane konteksty
Agata Chorościn - Znaczenia tutoringu dla uczenia się dorosłych. Studium przypadku
Marcin Muszyński - Zmiana pola znaczeń pojęcia „edukacja osób starych”
Joanna Kłodkowska - „Going native” jako proces stawania się badaczem terenowym. Refleksje na marginesie badania środowiska życia osób starszych
Katarzyna Sygulska - Poczucie sensu życia osób starszych – refleksje z badań
Daria Zielińska-Pękał - Interakcyjność w poradnictwie – nowe spojrzenie
Marcin Szumigraj - Kompetencje doradcy w autopercepcji studentów
Marzanna Farnicka - Zmiany oczekiwań przyszłościowych jako przejaw integracji społecznej beneficjentów placówek pomocy społecznej
Marian Janusz Tagliber - Inny/Inni w Domu Pomocy Społecznej
Adrian Tabaczuk, Krzysztof Wąż, Artur Doliński - Ryzykowne zachowania seksualne zawodowych kierowców. Wyzwanie dla poradnictwa i profilaktyki
Ewelina Konieczna - Senior w kulturze – kultura dla seniora. O kulturowym wzbogacaniu człowieka starszego
Julia Kluzowicz - Codzienność jako materia działalności animatora kultury
Jolanta Skutnik - Kompetencje kadr kultury – między użytecznością a mądrością
Łukasz Hajduk - Organizacje młodzieżowe na wsi – przestrzeń przygotowania do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym – na przykładzie Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego
Edyta Mianowska - Studenci w kulturze nadmiaru. Profile aktywności medialnej a typologia uczestnictwa w świecie realnym i wirtualnym
Dorota Bazuń - Kobiety i mężczyźni w przestrzeni klubów fitness
Agnieszka Maj - Znaczenia nadawane otyłości. Analiza treści zawartych w czasopiśmie „Super linia” przeznaczonym dla osób zainteresowanych redukcją masy ciała
Pamela Lange - Kim są „veline”? Analiza roli kobiety jako ozdobnika we włoskich programach telewizyjnych na podstawie filmu dokumentalnego „Il corpo delle donne”.
Joanna Dec-Pietrowska, Emilia Paprzycka - Społeczne konstruowanie cielesności i seksualności. Analiza wybranego kontekstu edukacji seksualnej
Katarzyna Walentynowicz-Moryl - Tajemnice kobiecego ciała. Doświadczenia kobiet zmagających się z niepłodnością nieznanego pochodzenia
Agata Młynarska-Jurczuk - Wstyd jako emocja ucieleśniona – twarz, ciało i role płciowe w procesie społecznej konstrukcji wstydu
Wojciech Połeć - Ubierając się dla duchów. O roli płci (kulturowej), transwestytyzmu i cielesności w rytuałach szamańskich.
Alicja Jurgiel-Aleksander, Jolanta Dyrda - Explanations of individual successes and failures in the biographies as a reason to understand learning meanings. Context-sensitive analyses
Przemysław Szczygieł - Entity in neoliberalism – some critical reflections
Anna Bilon - Recognition of Prior Learning in Portugal. Context – origin – practices
Małgorzata Kutyła - XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców, Zielona Góra 18-21 maja 2015 roku
 
 
Powered by Phoca Download

Dyskursy Młodych Andragogów; ISSN 2084-2740